Opatření covid-19 od dne 22. listopadu 2021

Podmínky ubytování od dne 22. listopadu 2021

Hosté se smějí ubytovat v případě, že nemají žádné příznaky onemocnění covid-19 a zároveň splňují jednu z těchto podmínek:

  • Podstoupili kompletní očkování proti covid-19 a prokáží se certifikátem. Od poslední dávky již uplynulo 14 dnů.
  • Prodělali onemocnění covid-19, uplynula jim doba nařízené izolace a od prvního pozitivního PCR nebo POC antigenního testu neuběhlo více než 180 dnů.
  • Lidé po první dávce vakcíny se budou muset prokazovat vedle průkazu o aplikaci první dávky také negativním PCR testem.
  • Mladí od 12 do 18 let, či lidé kteří se ze zdravotních důvodů očkovat nemohou se mohou prokázat PCR testem
  • Děti do 12 let žádné potvrzení předkládat nemusí.